Bestuur

Secretaris

Erik Vermeij

+31 640 557273

Penningmeester

Alex Toering

+31 652 625773

Voorzitter

Henk Koopstra

+31 620 499346

Vice Voorzitter & Wedstrijdcommissaris

Theo Batstra

+31 638 253186

2e Penningmeester

Richard Hofstra

+31 6 209 62825

2e Secretaris

Henk Batstra

+31 611 805747

Algemeen Bestuurslid

Karel Kootje

+31 622 604644