Nieuws

Visfilmavond 23 februari 2024.

Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds samen met “De Vriendschap” een filmavond voor onze leden in het wijkgebouw
“De Schuttersheuvel” te Sneek.
De avond zal dit jaar gehouden worden op: Vrijdagavond 23 februari 2024.
De deur gaat open om: 19.30 uur.
Aanvang van de avond om 20.00 uur.
Plaats: Wijkgebouw “De Schuttersheuvel” Harmen Sytstrastraat 8a te Sneek.
De entree is gratis.
Dit jaar wordt de filmavond gesponsord door: a.p. van der Feer te Bolsward.
Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengelsportartikelen.
Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst.

VISpas 2024 online bestellen.

Klik hieronder om de VISpas 2024 te bestellen.
Klicken Sie unten um die VISpas 2024 zu bestellen.
VISpas Online

Verkoopadressen voor wormen & maden.

Deze zijn te koop bij onderstaande adressen:

  • Pets Place – Normandiaplein 5, 8603 CS te Sneek.
  • J.Mous Livebait V.O.F. Eigen Haard 12a 8561 EX te Balk.
  • Hengelsport A.P. van der Feer – Dijkstraat 7-10, 8701 KB te Bolsward.

Wijzigingen doorgeven Lidmaatschap.

Leden die veranderingen willen doorgeven doen dit bij Sportvisserij Nederland per e-mail:
ledenadministratie@vispas.nl
of via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).

MijnSportvisserij.

Via www.mijnsportvisserij.nl kunt u als sportvisser:

• Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden en een
MeeVIStoestemming aanvragen;
• Een adreswijziging doorvoeren, de VISpas per einde jaar opzeggen;
• De keuze tussen VISplanner en papieren lijst doorgeven;
• Een vervangende VISpas bestellen.

Het platform wordt het komende jaar vernieuwd en uitgebreid met functionaliteit, o.a. het bestellen van een NachtVIS-/ Derde Hengeltoestemming via MijnSportvisserij.