VISpas 2023 online bestellen.

Klik hieronder om de VISpas 2023 te bestellen.
Klicken Sie unten um die VISpas 2023 zu bestellen.
VISpas Online

Gezamenlijke meertocht met HSV de Vriendschap op zaterdag 24 juni.

Op zaterdag 24 juni zullen wij samen met de HSV de Vriendschap weer een meertocht organiseren.
Let op: nieuwe startlocatie Groote Potten.
Verzamelen 6:40 uur. Aanvang van deze meertocht stipt om 7.00 uur. 

Extra meertocht op zaterdag 1 juli.

Op zaterdag 1 juli  organiseren wij  een extra meertocht.
Verzamelen 6:40 uur bij Trailerhelling Jaarsma aan de Koevoet.
Aanvang van deze extra meertocht stipt om 7.00 uur. 

Jeugdviswedstrijd zaterdag 30 september 2023.

Hengels uit! We gaan vissen!!!
Doe jij mee met de viswedstrijd?
Zaterdag 30 september 2023 is er een viswedstrijd voor kinderen van groep 3 t/m 8. Maximale aantal deelnemers 60. Meld je dus snel aan.
Kinderen behoren zelf de vis te vangen en niet de ouders.
Hier wordt streng opgelet dit jaar en bij overtreding volgt er diskwalificatie! Je mag alleen meedoen met een vaste hengel.
Een visvergunning is niet nodig, dit is al geregeld.
Ook wordt er gezorgd voor maden.
Er wordt dan ook alleen gevist met maden. Tevens wordt er ook gevoerd door de organisatie. Kortom aan alles is gedacht.
Datum: zaterdag 30 september 2023
Aanwezig zijn om 13:30 uur.
Tijd: van 14.00 tot 16:00 uur.
Let op !!! Andere locatie !!!
Locatie: Kaatsland 11 te Sneek.
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier bij jou in de klas
of mailen naar:
info@hsvdebaars-sneek.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Buurtsportcoach Bernard 06-15201810.
Klik hieronder voor de poster:
Poster jeugdviswedstrijd 30-09-2023

Foreltocht zaterdag 14 oktober 2023.

Geachte leden, Visclub “De Baars” heeft weer besloten een foreltocht
te houden op zaterdag 14 oktober 2023.
Het inschrijfgeld is € 5,00.
Wees er dus snel bij, de maximale deelname is 40 leden.
Leden kunnen zich opgeven bij Theo Batstra, 06 38 25 31 86,
de Wieken 18 te Sneek, en dienen dan meteen ook het inschrijfgeld
te betalen. Dit, zodat we zeker weten dat jullie dan ook daadwerkelijk meegaan.
We verzamelen om 07.00 uur bij het Boschplein in Sneek.
We vertrekken om 07.15 uur.
We vissen deze dag met powerbait, meelwormen of maden.
Hier wel zelf voor zorgen.
De foreltocht is dus op:
Zaterdag 14 oktober van 08.00 uur tot 12.00 uur.
De locatie is :
Forel for all
Hemmemaweg 12
9076 PH St. Annaparochie
We gaan er weer heen met eigen vervoer.
Deelname is op eigen risico.

Wijzigingen doorgeven Lidmaatschap.

Leden die veranderingen willen doorgeven doen dit bij Sportvisserij Nederland per e-mail:
ledenadministratie@vispas.nl
of via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek).

MijnSportvisserij.

Via www.mijnsportvisserij.nl kunt u als sportvisser:

• Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden en een
  MeeVIStoestemming aanvragen;
• Een adreswijziging doorvoeren, de VISpas per einde jaar opzeggen;
• De keuze tussen VISplanner en papieren lijst doorgeven;
• Een vervangende VISpas bestellen.

Het platform wordt het komende jaar vernieuwd en uitgebreid met functionaliteit, o.a. het bestellen van een NachtVIS-/ Derde Hengeltoestemming via MijnSportvisserij.

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.
Nachtfischpass und / oder dritte stangenerlaubnis bestellen. 

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derde hengeltoestemming wilt bestellen.
Klicken Sie unten, wenn Sie eine Nachtfischerei und / oder eine dritte Angelerlaubnis bestellen möchten.

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Ab dem 1.1.2017 gelten für zander die folgenden zusätzlichen bestimmingen in Friesland.

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben. Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.

Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars.

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Klik hieronder voor de Nederlandse Brochure Vissen in Nederland.

Nederlandse Brochure Vissen in Nederland

Opzeggen lidmaatschap.

Leden die willen opzeggen kunnen dit vóór 1 oktober doen door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar: ledenadministratie@vispas.nl 
of via onderstaande manier:
Op www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen. De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.
 
Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar.
Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet 
vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.
De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing.
 
 Opzeggen werkt als volgt:
  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of login
  3. Kies ‘VISpassen’ in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder ‘Acties’ voor ‘Opzeggen’ bij het document dat je op wilt zeggen.
  5. Geef een reden op en klik op ‘Opzeggen’.

Meldpunt vissterfte.

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien,
en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Klik hieronder voor de lijst van viswateren.

Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024

Klik hieronder voor visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:

http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de boetbedragen van 2023.

Boetebedragen 2023