VISFILMAVOND 19 FEBRUARI 2021 GAAT NIET DOOR!

In verband met de huidige verlenging van de Lockdown tot 9 februari 2021 gaat de Visfilmavond 19 februari helaas dit jaar niet door!

VAN DE PENNINGMEESTER.

Geachte leden. De contributie voor het lidmaatschap voor 2021 dient zich weer aan. Een groot deel van onze leden heeft een automatische incasso, welke plaats vindt begin november dit jaar. Deze leden hoeven verder niets te doen. Zij krijgen hun nieuwe VisPas automatisch voor 1 januari 2021 in de bus. Maar leden die nog gebruik maken van een acceptgirokaart (wordt ook verstuurd begin november dit jaar) verzoek ik vriendelijk doch dringend om de contributie voor 20 december 2020 te willen voldoen. Ook deze leden krijgen dan voor 1 januari hun nieuwe VisPas in de bus.

Bij leden die na 19 januari 2021 hun contributie nog niet betaald hebben (dit geldt alleen voor Sneek, IJlst, Oosthem, Scharnegoutum & Oppenhuizen) wordt de VisPas niet meer bezorgd door onze bezorgers.

Door de huidige LOCKDOWN kunnen deze leden dan ook onder voorbehoud zelf hun VisPas ophalen na 19 januari 2021 bij:

Hengelsport Friesland
Oppenhuizerweg 1 – 8606 AP Sneek
Tel. 06-23929428
info@hengelsport-friesland.nl
www.hengelsport-friesland.nl

Het ophalen van de VisPas kan tot 31 mei 2021. Betaalde en niet betaalde VisPassen worden na 31 mei 2021 terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland. U kunt nu tevens een automatisch incassoformulier downloaden: Incassoformulier HSV de Baars te Sneek  Let wel. De incasso geld dan wel voor de contributie van 2022. Wij hopen dan ook op een spoedige betaling van u als lid dit jaar, zodat een ieder de VisPas voor 1 januari 2021 in huis heeft. Alvast bedankt voor uw medewerking.

UPDATE CORONA EN SPORTVISSEN 12 JANUARI 2020.

Update 12 januari 2021: vissen met maximaal 2 personen. Vanwege het nog altijd te hoge aantal besmettingen met het coronavirus en de ontwikkeling van de Britse variant blijft Nederland tot dinsdag 9 februari in lockdown.

Premier Mark Rutte riep in een toespraak op televisie op om zoveel mogelijk thuis te blijven, ook tijdens de feestdagen.
Gelukkig kun je nog altijd naar buiten om een frisse neus te halen, bijvoorbeeld door te gaan vissen.  Daarbij geldt wel een groepsgrootte van maximaal 2 personen – uitzonderingen op deze regel betreft mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 17 jaar. Houd daarbij altijd minimaal 1,5 meter afstand aan (ook als je vanuit een boot vist) en neem de hygiëneregels in acht. Blijf bij klachten, hoe mild ook, thuis en gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en laat je testen. Door ons allemaal aan deze adviezen te houden, kunnen we ervoor zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 2 februari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 9 februari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

AUTOMATISCH INCASSOFORMULIER.

Klik hieronder voor het download van het incassoformulier welke u dan kunt mailen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.
Nachtfischpass und / oder dritte stangenerlaubnis bestellen.

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derdehengeltoestemming wilt bestellen.
Klicken Sie unten, wenn Sie eine Nachtfischerei und / oder eine dritte Angelerlaubnis bestellen möchten.

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Ab dem 1.1.2017 gelten für Zander die folgenden zusätzlichen Bestimmungen in Friesland:

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben.
Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.
Deutsche Broschüre Angeln in Holland

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP.
Leden die willen opzeggen kunnen dit vóór 1 oktober doen door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar: info@hsvdebaars-sneek.nl of via onderstaande manier:
Op www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen. De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.
 
Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar.
Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet 
vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.
De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing.
 
 Opzeggen werkt als volgt:
  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of login
  3. Kies ‘VISpassen’ in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder ‘Acties’ voor ‘Opzeggen’ bij het document dat je op wilt zeggen.
  5. Geef een reden op en klik op ‘Opzeggen’.
Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor,
tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de link boetebedragen.

Boetbedragen 2021