Vispas 2022 bestellen online.

VISpas 2022 online te bestellen via:  Vispas Online

Jeugdviswedstrijd zaterdag 17 september 2022.

Van de penningmeester.

Geachte leden. Ondertussen hebben de meeste leden de contributie voor het lidmaatschap voor 2022 betaald. Voor de leden die na 2 januari 2022 hun contributie niet of wel hebben betaald  (dit geld alleen voor Sneek, Scharnegoutum, IJlst, Oosthem & Oppenhuizen) wordt de VisPas dus niet meer bezorgd door onze bezorgers. Deze leden zullen dan ook zelf hun VisPas moeten ophalen bij:

  • Hengelsport Friesland, Oppenhuizerweg 1 te Sneek

Het ophalen van uw VisPas kan tot 31 mei 2022  bij Hengelsport Friesland. Niet betaalde VisPassen worden na 31 mei 2022 terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland. 

Automatisch incassoformulier.

Klik hieronder voor het het incassoformulier welke u dan kunt mailen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl

Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.
Nachtfischpass und / oder dritte stangenerlaubnis bestellen. 

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derde hengeltoestemming wilt bestellen.
Klicken Sie unten, wenn Sie eine Nachtfischerei und / oder eine dritte Angelerlaubnis bestellen möchten.

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Ab dem 1.1.2017 gelten für zander die folgenden zusätzlichen bestimmingen in Friesland.

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben. Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.

Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars.

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Klik hieronder voor de Nederlandse Brochure Vissen in Nederland.

Nederlandse Brochure Vissen in Nederland

Opzeggen lidmaatschap.

Leden die willen opzeggen kunnen dit vóór 1 oktober doen door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar: info@hsvdebaars-sneek.nl of via onderstaande manier:
Op www.mijnsportvisserij.nl is het mogelijk om aan te geven dat je je lidmaatschap (de VISpas) wilt beëindigen. De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van de vereniging, die voorop de VISpas staat gedrukt.
 
Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar.
Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet 
vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.
De datum van versturen van onderstaand formulier is hierbij van toepassing.
 
 Opzeggen werkt als volgt:
  1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  2. Registreer je eenmalig of login
  3. Kies ‘VISpassen’ in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account)
  4. Kies onder ‘Acties’ voor ‘Opzeggen’ bij het document dat je op wilt zeggen.
  5. Geef een reden op en klik op ‘Opzeggen’.

Meldpunt vissterfte.

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien,
en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Klik hieronder voor de lijst van viswateren.

Lijst van Nederlandse Viswateren 2022-2023-2024

Klik hieronder voor visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:

http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de boetbedragen van 2022.

Boetebedragen-2022