Sport(visserij) mag weer volledig.

De Nederlandse regering heeft in haar persconferentie op 24 juni
aangekondigd dat per 1 juli zowel alle binnen- als buitensporten zijn toegestaan.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Hierdoor zijn ook wedstrijden weer mogelijk.
Voor de hengelsportverenigingen betekent de versoepeling dat nagenoeg alle activiteiten vanaf 1 juli weer mogen.

Alleen de organisatie van grote vergunning-plichtige evenementen, zoals de organisatie van een WK door Sportvisserij Nederland, blijft tot 1 september verboden.
 
Protocol verantwoord sporten

Per 1 juli zijn hengelwedstrijden, toernooien en kleine sportvisserij-evenementen / -activiteiten voor de jeugd weer volledig toegestaan. 

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door de deelnemers van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Voor de jeugd geldt geen minimum afstand tot elkaar. 
Publiek mag ook weer aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers eveneens anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. 
In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn.

Belangrijk bij de organisatie van activiteiten is om altijd het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF na te volgen.
De organisator is verantwoordelijk voor de activiteit en begeleiding hiervan en zorgt dat de deelnemers binnen de geldende kaders vissen.
De organisator stelt bij de activiteiten een Corona coördinator aan.

Raadzaam is tijdig voor de start van de activiteiten even contact te leggen met de gemeente en uw activiteit te melden.
Ook als u vragen heeft kunt u bij de gemeente terecht.

Hygiënemaatregelen

Het naleven van de hygiëneregels blijft belangrijk.

Deze regels zijn:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen.
Relevante protocollen en informatie

Voor kantines, terrassen en horeca:

Charters, boten en waterrecreatie:

Meer informatie over het coronavirus en zelf te nemen voorzorgsmaatregelen vind je op de website van het RIVM

Automatisch incasso formulier.

Klik hieronder voor het download van het incassoformulier welke u dan kunt mailen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derdehengeltoestemming wilt bestellen.
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Jeugdviswedstrijd zaterdag 19 september 2020.

Hengels uit! We gaan vissen!!!
Doe jij mee met de viswedstrijd?
Zaterdag 19 september 2020 is er als de versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet het toelaten, een jeugdviswedstrijd voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Maximale aantal deelnemers 40. Meld je dus snel aan. Heb je zelf geen hengel? Vraag je buurman, oom of kennis of je een hengel mag lenen. Je mag alleen meedoen met een vaste hengel. Een visvergunning is niet nodig, dit is al geregeld. Ook wordt er gezorgd voor maden door:
Hengelsport Friesland. Er wordt dan ook alleen gevist met maden.
Tevens wordt er ook gevoerd door de organisatie. Kortom aan alles is gedacht.

Datum: zaterdag 19 september 2020.
Aanwezig zijn om 13:45 uur.
Tijd: van 14.00 uur tot 16:00 uur.
Locatie: Van Schouwenburgstraat te Sneek.

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier bij jou in de klas of mailen naar:
vissen.in.lwo@hotmail.com

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Buurtsportcoach Bernard 06-15202810.

Mede mogelijk gemaakt door:

Visclub “De Baars”, Hengelsport Friesland, Hengelsportvereniging “De Vriendschap”, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Gemeente Súdwest Fryslân & Stichting Sociaal Collectief.

Ab dem 1.1.2017 gelten für Zander die folgenden zusätzlichen Bestimmungen in Friesland:

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben.
Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.
Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de link boetebedragen 2020.

Boetebedragen 2020