Vrijwilligers gevraagd!

Presentatie Maeykehiem

Vissen zonder hindernissen georganiseerd door Hengelsport Friesland.

Wanneer: 7 september 2019 van 13:00 – 16:30
Waar: RCN De Potten te Offingawier
Kosten: Gratis
Contact: Hengelsport Friesland T: +31 (0)6 23929428
Vorig jaar was het een superleuke middag!
Locatie: Restaurant op RCN De Potten-Offingawier
Van: 13.00 – 17.00 uur
Gratis deelname!
Indien nodig, mag je een begeleider meenemen.
Programma:
-12.30 – 13.00 uur inloop/koffie
-13.00 – 13.15 uur welkom en uitleg
-13.15 – 13.45 uur verdeling bootjes bekend maken – drinken/lekkers
-13.45 – 16.00 uur vissen
-16.00 – 17.00 uur voor iedereen een frietje en wat drinken.
Er is mogelijk 1 boot aanwezig met plek voor 2 rolstoelers. Dit in overleg met de organisatie.
Inschrijf formulier VZH 2019 vóór 20 augustus inleveren bij of mailen aan Hengelsport Friesland.
Voor meer info mail naar: administratie@hengelsport-friesland.nl
Of bel met Magda van Ginkel van Hengelsport Friesland +31 (0)6 23929428.

Jeugdviswedstrijd zaterdag 21 september 2019.

Poster-21-09-2019-Powerpoint-blauw

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Fryslan voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld. Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2018-2019-2020

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl