Visfilmavond 21 februari 2020.

Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds samen met “De Vriendschap” een filmavond voor onze leden in het wijkgebouw “De Schuttersheuvel” te Sneek.
De avond zal dit jaar weer vroeg in het jaar gehouden worden en wel op:
• Vrijdagavond 21 februari 2020.
De deur gaat open om 19.30 uur.
Aanvang van de avond om 20.00 uur.
Plaats: Wijkgebouw “De Schuttersheuvel” Harmen Sytstrastraat 8a te Sneek.
• De entree is gratis.
Dit jaar wordt de avond gesponsord door Hengelsport Friesland te Sneek.
Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengel-sportartikelen.
Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst.

Van de penningmeester.

Geachte leden. Nog even en dan dient de contributie voor het lidmaatschap voor 2020 weer te worden betaald. Een groot deel van onze leden heeft een automatische incasso. Deze leden hoeven verder niets te doen. Zij krijgen hun nieuwe VisPas automatisch voor 1 januari 2020 in de bus. Maar leden die nog gebruik maken van een acceptgirokaart verzoek ik vriendelijk doch dringend om het bedrag voor 20 december 2019 te willen voldoen. Ook deze leden krijgen dan voor 1 januari hun nieuwe VisPas in de bus.
Bij leden die na 20 december hun contributie nog niet betaald hebben
(dit geldt voor het bezorgers gebied Sneek, IJlst, Scharnegoutum, Uitwellingerga & Oppenhuizen) wordt de VisPas niet meer bezorgd door onze bezorgers.

Deze leden dienen dan ook zelf hun VisPas voor 31 mei 2020 op te halen bij:

Hengelsport Friesland
Oppenhuizerweg 1 – 8606 AP Sneek
Tel.  06-23929428

Wilt u als lid ook overgaan tot automatisch incasso klik hieronder dan op de link.
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Ab dem 1.1.2017 gelten für Zander die folgenden zusätzlichen Bestimmungen in Friesland:
Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben. Zander,
der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden.
Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!

Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.
Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2018-2019-2020

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl