Van de penningmeester.

Er zijn nog steeds een aantal leden uit Sneek en omstreken die hun VisPas na 20 december 2018 hebben betaald maar deze nog niet opgehaald hebben bij:
Henk Batstra, Suffridusstraat 7 te Sneek.
T. 0515-414675 M. 06-11805747.
Deze betaalde en tevens niet betaalde VisPassen worden eind mei terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland!
De leden die hun acceptgiro kwijt zijn kunnen het bedrag overmaken o.v.v. hun naam & lidmaatschap nummer.
Dit zijn de laatste 4 cijfers op hun VisPas.
De contributie voor de VisPas Senior is € 33,50.
De contributie voor de VisPas Junior is € 16,50.
Tevens kunt u een automatisch incassoformulier downloaden mocht u over willen gaan tot automatisch incasso.
Klik op onderstaande link voor het downloaden van dit incassoformulier.
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Jeugdviswedstrijd 6 juli 2019.

Poster-6-7-2019-Jpg

Jeugdviswedstrijd 21 september 2019.

Poster-21-09-2019-Powerpoint-blauw

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Fryslan voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld. Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2018-2019-2020