VAN DE PENNINGMEESTER.

Geachte leden. De contributie voor het lidmaatschap voor 2021 dient zich weer aan. Een groot deel van onze leden heeft een automatische incasso, welke plaats vindt begin november dit jaar. Deze leden hoeven verder niets te doen. Zij krijgen hun nieuwe VisPas automatisch voor 1 januari 2021 in de bus. Maar leden die nog gebruik maken van een acceptgirokaart (wordt ook verstuurd begin november dit jaar) verzoek ik vriendelijk doch dringend om de contributie voor 20 december 2020 te willen voldoen. Ook deze leden krijgen dan voor 1 januari hun nieuwe VisPas in de bus.

Bij leden die na 20 december hun contributie nog niet betaald hebben (dit geldt alleen voor Sneek, IJlst, Oosthem, Scharnegoutum, Uitwellingerga & Oppenhuizen) wordt de VisPas niet meer bezorgd door onze bezorgers.

Deze leden dienen dan ook zelf hun VisPas (vanaf 2e week januari 2021) op te halen bij:

Hengelsport Friesland
Oppenhuizerweg 1 – 8606 AP Sneek
Tel. 06-23929428
info@hengelsport-friesland.nl
www.hengelsport-friesland.nl

Het ophalen van de VisPas kan tot 31 mei 2021. Betaalde en niet betaalde VisPassen worden na 31 mei 2021 terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland. U kunt nu tevens een automatisch incassoformulier downloaden: Incassoformulier HSV de Baars te Sneek  Let wel. De incasso geld dan wel voor de contributie van 2022. Ik hoop dan ook op een spoedige betaling van u als lid dit jaar, zodat een ieder de VisPas voor 1 januari 2021 in huis heeft. Alvast bedankt voor uw medewerking.

UPDATE CORONA EN SPORTVISSEN 14 OKTOBER 2020.

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Deze maatregelen gaan in op 14 oktober om 22.00 uur en gelden voor de duur van vier weken. De basisregels blijven hetzelfde: minimaal anderhalve meter afstand houden tot elkaar, zoveel mogelijk thuisblijven (zo min mogelijk reizen) en hygiëneregels in acht nemen. De aangescherpte maatregelen betreffen ook de sportvisserij.

Geen viswedstrijden

De nieuwe maatregelen betekenen voor de sport dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle viswedstrijden van lokaal tot landelijk.

Sportvisserij Nederland en Fryslan cancellen voor de komende vier weken alle wedstrijden zoals het FK Kustvissen en Streetfishing. In de komende vier weken wordt bekeken of er dit jaar nog landelijke of regionale viswedstrijden door kunnen gaan.

Voor de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen: voor deze jeugd kunnen binnen verenigingsverband (dus niet tegen andere verenigingen) nog wel onderlinge viswedstrijdjes en andere activiteiten worden georganiseerd.

Over sport en corona is meer te lezen op nocnsf.nl

Overige maatregelen sportvisserij

De komende vier weken worden door Sportvisserij Nederland ook geen cursussen voor vrijwilligers georganiseerd. De ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op zaterdag 17 oktober in hotelcongrescentrum Papendal gaat wel door. Hier is de groepsgrootte beperkt tot aanzienlijk minder dan 30 personen en wordt in de grote zaal ruime afstand tot elkaar gehouden. Deze ledenvergadering zal live te volgen zijn via een link op de site (link volgt).

Ook bij Sportvisserij Fryslân wordt door de werknemers zoveel mogelijk digitaal vanuit huis gewerkt. Telefonisch en digitaal zijn wij gewoon bereikbaar en al het werk – dat kan – gaat zoveel mogelijk door. Het kantoor is wel open, zoals gebruikelijk tussen 9-13 uur, maar zeer minimaal bezet.

Meer over corona en sportvissen in het dossier op de site van Sportvisserij Nederland.

VISFILMAVOND 19 FEBRUARI 2021.

Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds onder voorbehoud van de coronaperikelen samen met “De Vriendschap” een filmavond voor onze leden in het wijkgebouw “De Schuttersheuvel” te Sneek.
Zoals het er nu voor staat gaat het moeilijk worden om deze filmavond te houden. Hopelijk gaat dit in 2021 nog ten goede veranderen. We zullen zien.
De avond zal dit jaar weer vroeg in het jaar gehouden worden en wel op:
Vrijdagavond 19 februari 2021.
De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang van de avond om 20.00 uur.
Plaats: Wijkgebouw “De Schuttersheuvel” Harmen Sytstrastraat 8a te Sneek.
De entree is gratis. Dit jaar wordt de avond gesponsord door:
Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengelsportartikelen.
Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst.

Automatisch incasso formulier.

Klik hieronder voor het download van het incassoformulier welke u dan kunt mailen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derdehengeltoestemming wilt bestellen.
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Ab dem 1.1.2017 gelten für Zander die folgenden zusätzlichen Bestimmungen in Friesland:

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben.
Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.
Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de link boetebedragen 2020.

Boetebedragen 2020