Contributie VisPas 2020.

Geachte leden. De meeste van onze leden heeft de contributie voor 2020 betaald.
Voor leden die na 20 december 2019 hun contributie hebben betaald of nog niet hebben betaald
geld dat zij:

  • Zelf hun VisPas voor 31 mei 2020 kunnen ophalen bij:

Hengelsport Friesland
Oppenhuizerweg 1 – 8606 AP Sneek
Tel.  06-23929428
Let wel: (dit geldt alleen voor het bezorgers gebied Sneek, IJlst, Scharnegoutum, Uitwellingerga & Oppenhuizen)
Na 31 mei worden alle betaalde en niet betaalde VisPassen dan ook terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland!

automatisch incasso formulier.

Klik hieronder voor het download van het incassoformulier welke u dan kunt mailen naar: info@hsvdebaars-sneek.nl
Incassoformulier HSV de Baars te Sneek

Nachtvispas- en of derde hengeltoestemming bestellen.

Klik hieronder als u een Nachtvis- en of derdehengeltoestemming wilt bestellen.
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/nachtvissen.html

Jeugdviswedstrijd zaterdag 19 september 2020.

Hengels uit! We gaan vissen!!!
Doe jij mee met de viswedstrijd?
Zaterdag 19 september 2020 is er als de versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet het toelaten, een jeugdviswedstrijd voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Maximale aantal deelnemers 40. Meld je dus snel aan. Heb je zelf geen hengel? Vraag je buurman, oom of kennis of je een hengel mag lenen. Je mag alleen meedoen met een vaste hengel. Een visvergunning is niet nodig, dit is al geregeld. Ook wordt er gezorgd voor maden door:
Hengelsport Friesland. Er wordt dan ook alleen gevist met maden.
Tevens wordt er ook gevoerd door de organisatie. Kortom aan alles is gedacht.

Datum: zaterdag 19 september 2020.
Aanwezig zijn om 13:45 uur.
Tijd: van 14.00 uur tot 16:00 uur.
Locatie: Van Schouwenburgstraat te Sneek.

Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier bij jou in de klas of mailen naar:
vissen.in.lwo@hotmail.com

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Buurtsportcoach Bernard 06-15202810.

Mede mogelijk gemaakt door:

Visclub “De Baars”, Hengelsport Friesland, Hengelsportvereniging “De Vriendschap”, Gemeente Sudwest Fryslân & Stichting Sociaal Collectief.

Up-date corona maatregelen sportvisserij.

In navolging van Sportvisserij Nederland plaatsen wij hier de up date van de corona maatregelen die natuurlijk ook gelden voor de Friese sportvisserij.
Op woensdag 6 mei maakte het kabinet de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus bekend. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zetten we de laatste stand van zaken voor de sportvisser op een rij.
Voor de individuele sportvisser verandert er in de nieuwe situatie niets. Blijf dus thuis als jij (of een gezinslid) verschijnselen van griep of verkoudheid vertoont.
Ben je klachtenvrij en wil je gaan vissen?
Doe dit dan alleen, bij voorkeur in een landelijke omgeving en houd ten minste 1,5 meter (maar liefst meer) afstand tot andere mensen.
Officiële wedstrijden van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en -verenigingen zijn verboden. Vanaf 1 september (onder voorbehoud ontwikkelingen corona) kunnen deze weer worden hervat.

Hengelsportprotocol.

De richtlijnen voor georganiseerd sportaanbod door hengelsportverenigingen worden verruimd vanaf 11 mei met betrekking tot activiteiten voor volwassenen. Het organiseren van die activiteiten door verenigingen wordt aan voorwaarden verbonden door een (hengel)sportprotocol. Samen met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op het moment van schrijven invulling gegeven aan dit protocol. Wij hopen hengelsportverenigingen hier volgende week over te informeren.
Kijk voor meer informatie over de door de Rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op: www.rijksoverheid.nl

Ab dem 1.1.2017 gelten für Zander die folgenden zusätzlichen Bestimmungen in Friesland:

Es ist verboten, mehr als 2 Zander zu besitzen, sofern nicht anders angegeben.
Zander, der größer als 70 cm gefangen wurde, muss nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden. Alle im Monat März gefangenen Zander müssen nach dem Fang lebend in dasselbe Wasser zurückgebracht werden!
Klicken Sie unten für die deutsche Broschüre Angeln in Holland.
Deutsche Broschüre Angeln in Holland

Meldpunt Vissterfte:

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Fryslân, dan kunt u de volgende acties ondernemen:
Tijdens kantooruren belt u met het Sportvisserij Fryslân kantoor, tel. 0566 – 624455.
U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.
Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen.
Vervolgens sluit Sportvisserij Fryslân uw melding kort met het betreffende waterschap.
Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het Milieu alarmnummer: 058 – 2122422.
Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.
Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Vanaf 1-1-2017 gelden de volgende aanvullende bepalingen in Friesland voor snoekbaars:

Het is verboden meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld.
Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
Alle snoekbaars gevangen in de maand maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.

Klik hieronder voor de lijst van Viswateren:

Lijst van Nederlandse Viswateren 2019-2020-2021

Klik hieronder op de link van Visplanner.nl.

Met deze App hoeft u geen lijst van Viswateren verplicht bij u te hebben:
http://www.visplanner.nl

Klik hieronder voor de link boetebedragen 2020.

Boetebedragen 2020